ابزار پیش بینی سمیّت شیمی درمانی برای بزرگسالان سالمند
جنسیت
سن بیمار
قد بیمار  
وزن بیمار  
نوع سرطان
دوز  *
تعداد داروهای شیمی درمانی
هموگلوبین
قدرت شنوایی شما چگونه است (در صورت نیاز همراه با سمعک)؟
در مدت 6 ماه گذشته چند مرتبه به زمین افتادهاید؟
...آیا می‌توانید داروهای خود را مصرف کنید
آیا سلامتی شما در راه رفتن یک بلوک محدود است؟
در طول 4 هفته گذشته، چه مدت زمان سلامت جسمی یا مشکلات عاطفی شما با فعالیتهای اجتماعی شما (مانند دیدار با دوستان، خویشاوندان و غیره) تداخل داشته است؟
کراتینین خون را انتخاب کنید
مقدار مجاز کراتینین  **
  ارسال
نمره سمیّت
خطر سمیّت شیمی درمانی
  این چه مفهومی دارد؟
  * دوز دارو برای شیمی درمانی تحویل داده می شود
  ** فرمول Jelliffe