Công cụ tính toán độc tính hóa trị
Giới tính
Tuổi của bệnh nhân
Chiều cao của bệnh nhân  
Cân nặng của bệnh nhân  
Loại ung thư
Liều lượng  *
Số lượng chất hóa trị
Huyết sắc tố
Thính lực của quý vị (có đeo trợ thính, nếu cần) thế nào?
Quý vị bị ngã bao nhiêu lần trong 6 tháng vừa qua?
Quý vị có thể tự uống thuốc?
Sức khỏe của bạn có giới hạn bạn trong việc đi bộ một khối không?
Trong 4 tuần vừa qua, các vấn đề về sức khoẻ thể
chất hoặc tinh thần đã ảnh hưởng đến các hoạt động
xã hội của quý vị (như thăm bạn bè, người thân, v.v.)
bao nhiêu thời gian?
Chọn Creatinin huyết thanh
Độ thanh thải creatinin  **
  Gửi
Điểm độc tính
Nguy cơ độc tính hóa trị
  Điều này nghĩa là gì?
  * Liều dùng với liều đầu tiên cho hóa trị
  ** Công thức Jelliffe